Hale İle Hallenenler (4) / 2019 Şubat

Hale İle Hallenenler (4) / 2019 Şubat

2 0 about 1 year ago
Ey o yüce hâleye müteveccih dırahşan çehre!
Sen her zaman aynı şeyleri diledin ve aynı
şeylerle sürekli içten içe inledin. Sesin/sesiniz
gelip tâ bu çağlara da ulaştı. O nağmeleri duymaya
teşne gönüller, sızlanışlarınızı paylaşma
sadedinde aynı şeyleri dillendirdi ve vicdanlarının
diliyle, elleri aynı kapının tokmağında,
“Kerem kıl, kesme Sultanım keremin bînevâlerden
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden!..”
(M. Lütfi Efendi)
deyip iç döktüler. Aslında O, hiçbir zaman
“kerem!” ... See More

Find us on Facebook